logo z tekstem

szkolenia

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy dla osób prywatnych, grup zorganizowanych oraz firm i instytucji

Szkolenia dla firm

 • Pakiet I

  dla grup, które nie są narażone na urazowe stany zagrożenia życia (placówki bez AED na terenie zakładu). Program tego szkolenia przewidziany jest na 4 h zajęć teoretycznych i praktycznych.

  Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:

  • Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną
  • Prowadzenie RKO u osób dorosłych
  • Prawidłowe wezwanie pomocy
  • Nieurazowe stany zagrożenia życia
 • Pakiet II

  Dla grup, które nie są narażone na urazowe stany zagrożenia życia, ale na terenie placówki znajduje się AED. Szkolenie przewidziane jest na 6 h, w których mieści się część teoretyczna i praktyczna.

  Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:

  • Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną
  • Prowadzenie RKO u osób dorosłych
  • Prawidłowe wezwanie pomocy
  • Nieurazowe stany zagrożenia życia
  • Prawidłowa obsługa i zasady bezpiecznego użycia AED
  • Zaopatrywanie urazów i złamań
  • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
 • Pakiet III

  Jest to oferta przygotowana dla placówek o podwyższonym ryzyku wystąpienia urazów oraz na których terenie znajduje się AED. Szkolenie zaplanowane na 8 h zajęć teoretycznych i praktycznych.

  Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:

  • Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną
  • Prowadzenie RKO u osób dorosłych
  • Prawidłowe wezwanie pomocy
  • Nieurazowe stany zagrożenia życia
  • Prawidłowa obsługa i zasady bezpiecznego użycia AED
  • Zaopatrywanie urazów i złamań
  • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
  • Oparzenia
  • Odmrożenia i hipotermia
 • Pakiet IV

  Jest to specjalnie przygotowany program szkolenia dla kierowców i przedstawicieli handlowych. Szczególnie zalecany program dla osób, które z racji wykonywanej pracy, większość czasu spędzają na drodze. Zajęcia praktyczne prowadzone na parkingu, z użyciem pojazdów, którymi na co dzień jeżdżą uczestnicy kursu.

  Program kursu zawiera część teoretyczną jak również ćwiczenia z poniższych tematów:

  • Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną
  • Prowadzenie RKO u osób dorosłych
  • Prawidłowe wezwanie pomocy
  • Nieurazowe stany zagrożenia życia
  • Prawidłowa obsługa i zasady bezpiecznego użycia AED
  • Zaopatrywanie urazów i złamań
  • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
  • Oparzenia
  • Zabezpieczenie miejsca wypadku
  • Postępowanie po wypadku
  • Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu

Na terenie całego woj. Opolskiego nie doliczamy kosztów dojazdu.

Przed kursem uczestnicy otrzymują pomoce naukowe, a po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Dla pracodawcy dostarczymy po szkoleniu protokół z jego przebiegu, listę obecności uczestników, podpisy kadry, kopię uprawnień instruktorskich, dyplomów zawodowych oraz wykaz tematów realizowanych na szkoleniu.